Home » Almanak ng Isang Aktibista by Rolando B. Tolentino
Almanak ng Isang Aktibista Rolando B. Tolentino

Almanak ng Isang Aktibista

Rolando B. Tolentino

Published 2011
ISBN :
Paperback
667 pages
Enter the sum

 About the Book 

Ang Almanak ng Isang Aktibista ay babasahin sa politika ng pang-araw-araw: pagbubukas ng klase, paglalakad sa kalsada na nahahanayan ng akasya, pagtatrabaho sa opisina, pagsama sa rali, pagdalaw sa mga kamag-anak sa probinsya, tag-ulan at bagyo,MoreAng Almanak ng Isang Aktibista ay babasahin sa politika ng pang-araw-araw: pagbubukas ng klase, paglalakad sa kalsada na nahahanayan ng akasya, pagtatrabaho sa opisina, pagsama sa rali, pagdalaw sa mga kamag-anak sa probinsya, tag-ulan at bagyo, Todos los Santos at Pasko. Ito ay pagninilay sa posibilidad ng kondisyon ng kontemporaryong buhay: ang swabe at hayagang paniniil at panunupil ng negosyo, institusyon, at estado sa isang banda, at ang pagmamahal sa buhay at imperatibo ng pakikibaka sa kabilang banda.Ang aktibistang nilalang ay natatangi, sa aking palagay, dahil ito ay nagmamahal at pinipili ang buhay at pag-ibig. Laban ito sa nekropolitika ng estado na kumikitil sa pagyabong ng tunay na individualidad, kolektibo, at pamayanan. Isinasaad ng aktibista ang posibilidad ng buhay lampas sa aktwal na kaganapan--na di patas ang turing ng kasalukuyang kaayusang nag-eetsapwera sa nakararami, at mayroong mabuting hinaharap kung sama-samang kikilos tungo rito.Ito ang aking naging pagbibiyahe sa politika ng araw-araw at ang araw-araw na pakikisangkot sa politika. Hindi ako nag-iisa sa pagdanas nito. Marami kaming magkakatulad ang himutok pero marami rin ang walang pagkakataong makahiwalay sa ordinaryong gawain at kaganapan para maisulat ang saloobin. Marami pa ring mas malalim kaysa sa akin na patuloy na nakikisangkot ngunit walang panahong makaupot makapagsulat.Isinulat ko ito para sa kanila at sa amin. Magkakahalintulad ang aming tinig, hindi parehot iisa.Sa aking paniniwala, tanging ang buhay sa pagkikibaka--ang pagiging aktibista--ang nagsasaad ng kabuluhan kung bakit tayo nagtitiis, kumikilos, nakikisangkot, nagmumulat, nag-oorganisat nagmomobilisa--kung bakit pinili at pinipili natin ang pag-ibig--para sa mas makatarungang buhay, kinabukasan pa man ito.